Panaszkezelés/
Complaint management

A KaadanChange, az MBH Bank szerződéses partnere, ezért vonatkoznak rá az MBH Bank panaszkezelési irányelvei.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT
A hatálybalépés dátuma: 2023.05.01.

Az MBH Bank Nyrt. (Bank) alapvető törekvése, hogy termékeivel, szolgáltatásaival és ügyfélkiszolgálásával Ügyfelei elégedettek legyenek. Időnként előfordulhatnak azonban olyan esetek, hogy Ügyfeleink termékünkkel, szolgáltatásunkkal kapcsolatban észrevételt kívánnak tenni vagy panaszt benyújtani. Fontos számunkra, hogy ezen eseteket gyorsan és mindkét fél számára megnyugtató módon rendezzük. Célunk, hogy Ügyfeleink elégedettsége és igényeinek magasabb szintű kiszolgálása érdekében a panaszok kezelésének, kivizsgálásának, nyilvántartásának és értékelésének rendje szerves részévé váljon közös pénzügyi kultúránknak, így biztosítva a vitarendezés folyamatos tökéletesítését.

A Bank panaszkezelésére alkalmazott jogszabályok és szabályozó eszközök különösen:
• 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.)
• 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról, az árutőzsdei szolgáltatókról, illetve az általuk végzett tevékenységek szabályairól (Bszt.)
• 435/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet a befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, az utalványkibocsátók, a pénzügyi intézmények és a független pénzügyi szolgáltatás közvetítők panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról
• 66/2021. (XII. 20.) MNB rendelet az egyes pénzügyi szervezetek panaszkezelésének formájára és módjára vonatkozó részletes szabályokról
• az MNB 13/2015. (X.16.) számú ajánlása a pénzügyi szervezetek panaszkezelési eljárásáról

Kattintson ide a teljes Panaszkezelési Szabályzathoz

Letölthető Panaszbejelentő nyomtatvány

Letölthető meghatalmazás panasz ügyintézéshez