Fogyasztóvédelem/
Consumer protection

Letölthető Általános fogyasztói kérelem (Pénzügyi Békéltető Testülethez)

Ezt a nyomtatványt letöltheti, kitöltheti kézzel vagy géppel. A kitöltéshez segítséget kérhet a Magyar Nemzeti Bank Ügyfélszolgálatán (cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.), vagy az MNB partnereiként működő pénzügyi tanácsadó irodáktól, melyek elérhetőségeit a https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/tanacsado-irodak oldalon találja meg.
A kitöltöttnyomtatványt megküldheti postai úton (Pénzügyi Békéltető Testület 1525 Budapest, Postafiók 172.), vagy személyesen is benyújthatja az MNB Ügyfélszolgálatán, továbbá a Kormányablakoknál. Ez esetben a postaköltséget semkell megfizetnie.
A kérelmet az ügyfélkapun keresztül elektronikusan is benyújthatja
(www.magyarorszag.hu).

Letölthető fogyasztói kérelem (Magyar Nemzeti Bankhoz)

Ön abban az esetben fordulhat kérelemmel a Magyar Nemzeti Bankhoz, ha az alábbi feltételek mindegyike együttesen teljesül:

• Ön fogyasztó, azaz gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül eső célból vesz/vett igénybe pénzügyi szolgáltatást, vagyis tipikusan magánszemélyként veszi igénybe a szolgáltatást, • közvetlenül a pénzügyi szolgáltatónál már megkísérelte a vita rendezését (panaszt nyújtott be a szolgáltatóhoz), sikertelenül,
• a pénzügyi szolgáltató jogszerűtlenül vagy megtévesztő módon járt el Önnel szemben, • nem telt el öt év a jogsértés bekövetkezése óta,
• kérelméhez csatolta a pénzügyi szolgáltatóhoz benyújtott panasz, illetve a panaszra kapott válasz másolatát,
• meghatalmazott útján történő eljárás esetén csatolta az eredeti meghatalmazást,
• kérelmét aláírta, pontos lakcímét közölte.